Apstiprinot/veicot pasūtījumu www.parfum24.lv internet veikalā, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar Distances līgumu, ar Datu sniegšanas un apstrādes noteikumiem un Jūs piekrītat šī līguma saturam.

 

Distances līgums

 

Šis līgums tiek slēgts starp SIA Parfum store (turpmāk Pārdevējs), Reģ. Nr. 40103985940, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 43 k-1-10, Rīga, LV-1011, Latvija, un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esat noslēdzis ar SIA Parfum store šo distances līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

 

1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pircēja velmi, nepieciešamību un Pārdevēja piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

 

2. Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis, apstiprinājis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Pārdevēja pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu elektroniski vai ar īsziņu uz telefonu. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

 

3. Privātuma politika

Datu drošība: Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu mūsu gadījumā - Pircēju.

Visus ar klientu saistītos iesniegtos personas datus, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Iegādājoties Interneta veikalā www.parfum24.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs nepārprotami piekrīt un atļauj Pārdevējam reģistrēt, ievadīt, apstrādāt, sistematizēt, uzglabāt, izmantot informācijas nosūtīšanai par īpašiem piedāvājumiem un jaunumiem saņemot komerciāla rakstura paziņojumus norādītajā saziņas veidā (tālrunis/SMS/MMS/e-pasts) un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei.

Veicot pasūtījumu Pircējs ievada nepieciešamo datu minimumu: vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un ieraksta sev nepieciešamo piegādes adresi, kur vēlas saņemt savu sūtījumu, ja piegāde ir nepieciešama. Pārdevējs neievāc nekāda veida sensitīvus datus. Pircējs ir atbildīgs par savu Personas datu iesniegšanu un patiesumu.

 

Pārdevējs apstrādā Pircēja brīvprātīgi iesniegtos datus pie preces pasūtījuma veikšanas  noslēdzot distances līgumu. Pircēju personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai, komerciālo paziņojumu (e-pasta un/ vai SMS, MMS) sūtīšanai, citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem ar preču piegādātājiem, loģistikas sniedzējiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Dati tiek droši uzglabāti līdz pasūtījuma pilnvērtīgai izpildei. Pēc pasūtījuma izpildes tie automātiski tiek dzēsti.

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami līguma izpildes mērķiem. Pircējs piekrīt segt visas izmaksas, kas var būt saistītas ar augstāk minēto Datu subjekta pieprasījumu. Lai īstenotu šajā rindkopā minētās tiesības, lūdzam Jums rīkoties saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

 

4. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās vai ar reģistrēšanos.

Lai veiktu pasūtījumu:

4.1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež poga "Grozā;

4.2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz melnā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz melnā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja esošā iepirkumu groza saturu;

4.3. Lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt šajā līgumā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga "Noformēt pasūtījumu" kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "PALDIES! JŪSU PASŪTĪJUMS IR PIEŅEMTS. PASŪTĪJUMA NR.:*****. Uz norādīto e-pastu automātiski tiks nosūtīts apstiprinājums. Lūdzam neveikt apmaksu, pirms operators ar Jums ir sazinājies!

4.4. Pēc pasūtījuma aizpildīšanas un apstiprināšanas, Pircējs automātiski saņem rēķinu uz e-pastu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums. Pēc pasūtījuma saņemšanas trīs darba dienu laikā, izņemot brīvdienas un svētku dienas, Pircējs saņems sava pasūtījuma apstiprinājumu telefoniski vai pa e-pastu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu, tas liecina, ka Pircējs nav līdz galam noformējis, veicis pasūtījumu vai ir radusies tehniska kļūda, sekojoši Pārdevējs nav saņēmis Pircēja pasūtījumu.

 

 Pasūtījumus iespējams veikt:

jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;

zvanot darba dienās no 10:00 līdz 18:00 pa tālruni +371 20336969;

zvanot sestdienās no 12:00 līdz 16:00 pa tālruni +371 20336969.

 

Veicot pasūtījumu pa tālruni jānorāda:

Preces ID numurs;

Preces pilns nosaukums;

Piegādes veids;

Adrese;

Vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums;

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (tikai jur.personām);

Kontakttālrunis;

E-pasts;

Piegādes adrese ar pasta indeksu.

 

Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no 10:00 līdz 17:30, un sestdienās no plkst. 12:00 līdz 15:30. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas ar Pircēju sazināsies Pārdevēja pārstāvis, lai precizētu informāciju par preces pieejamību un apstiprinātu pasūtījumu. Sazināšanās laiks var būt ilgāks, ja Jūs neesat sasniedzams pa pasūtījumā norādīto kontakttālruni vai e-pastu. Ja 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas Jūs neatbildat uz rakstītajiem e-pastiem un neesat sazvanāms uz norādīto kontakttālruni Pārdevējam ir tiesības anulēt Jūsu veikto pasūtījumu.

Pārdevējs patur tiesības nepieņemt apstrādē pasūtījumus no personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, kā arī personām, kas pirms tam tīši radījuši traucējumus, zaudējumus internetveikalam www.parfum24.lv. Izteicis nepatiesas, nepamatotas pretenzijas, vai arī neievēro Pārdevēja iekšējos noteikumus, distances līguma nosacījumus un/vai morāles un ētikas principus, kā arī izplata izdomātu, nepatiesu informāciju un apzināti ceļ neslavu Uzņēmumam vai Uzņēmuma mājas lapai.

 

5. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu elektroniski, caur internetbanku vai bankas filiālē. Pasūtījuma piegādes veidi, izmaksas un apmaksa ir tādas, kā norādītas sadaļās Apmaksa un Piegāde uz pasūtījuma veikšanas brīdi, līdz pilnai saistību izpildei.

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts automātisks rēķins, kas jāapmaksā tikai tad, kad ar Pircēju ir sazinājies kāds no Pārdevēja darbiniekiem vai elektroniski ir saņemts apstiprinājums uz e-pastu par preces pieejamību. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks uzsākta pēc  naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā pilnā apmērā, ieskaitot arī piegādes izdevumus.

 

Veicot maksājumu, ailē Piezīmes vai Maksājuma mērķis jānorāda obligāti pasūtījuma vai rēķina numurs.

Pasūtījumam ir jābūt apmaksātam tikai no Pircēja bankas norēķinu konta. Gadījumā, ja Pircējam nav norēķinu konta bankā, un maksātājs būs cita fiziska/juridiska persona, tad pasūtījums interneta mājas lapā ir jāveic uz maksātāja rekvizītiem. Šajā gadījumā prece tiks izsniegta maksātājam.

Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu. Pasūtīto preci nepieciešams izņemt 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmuma darbinieks paziņoja Pircējam, ka pasūtījums ir sagatavots saņemšanai, pretējā gadījumā pasūtījums tiek atcelts līdz atkārtota pasūtījuma veikšanai no Pircēja puses.

 

6. Piegādes noteikumi

Pasūtījums tiks piegādāts saskaņā ar pasūtījumā norādīto informāciju, preces iespējamais ātrākais piegādes laiks 5-7 darba dienas, tomēr mēs nevaram ietekmēt piegādātāju, loģistikas uzņēmumu darba veiktspēju, tāpēc preces iespējamais piegādes laiks var ieilgt līdz vienam mēnesim. Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preču piegādes izvēlētā veida, svara, gabarītiem un piegādes adreses (ja prece tiek piegādāta ar Pārdevēja loģistikas sadarbības partneru starpniecību Latvijā un ārpus tās robežām). Pasūtījuma apstrāde un piegāde tiek veikta tikai tad, kad veikta preces priekšapmaksa vai par preci ir iespējams norēķināties skaidrā naudā, ja prece tiek piegādāta ar kurjeru Rīgas robežās. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsagatavo precīza nauda.

 

Preces iespējams saņemt Uzņēmuma noliktavā Rīgā, Bruņinieku ielā 43 k-1 darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00, un sestdienās no plkst. 12:00 līdz 16:00. Preču saņemšana Uzņēmuma noliktavā ir bez piegādes maksas.

 

Preču piegāde ar loģistikas sadarbības partnera starpniecību iespējama 2-4 (divu-četru) darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas uzņēmuma kontā atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Par precīzākiem termiņiem Pircēju informēs Uzņēmuma pārstāvis.

Preču piegāde tiek veikta ar loģistikas sniedzēju starpniecību, sadarbojoties ar VAS Latvijas Pasts,  SIA Omniva,  SIA DPD,  Pasta Stacija,  Express Pasts  u.c. kurjerdienestiem.

Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā, tā ir jāapmaksā atsevišķi. Savukārt par atkārtotu preces piegādi tiek iekasēta atkārtoti piegādes maksa, ja preci nav bijis kam nodot piegādes laikā.

Preču piegāde ar kurjeru Rīgas pilsētas robežās tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītai adresei. Pircējam jānodrošina preces izkraušana un pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts iebraukt, apstāties, stāvēt - šādos gadījumos pasūtījuma komentāros jānorāda tuvākā vieta, kur iebraukšana, stāvēšana un  apstāšanās ir atļauta.

Gadījumā, kad Pircējam prece tiek piegādā pēc pasūtījuma uz Rīgas noliktavu un Pircējs neizņem pasūtījumu 3 veikala www.parfum24.lv darba dienu laikā, vai arī Pircējs atsakās pieņemt pasūtījumu, tad pasūtījums tiek anulēts un tiek ieturēti izdevumi par piegādi pilnā apjomā, 3,00Eur par pasūtījuma apstrādi un apkalpošanu, un 2,00Eur par kredītiestāžu komisijas maksu (ja ir bijusi priekšapmaksa par preci).

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu, vispār vai pilnā apmērā kā arī ja pasūtījumā ir norādīti nepatiesi vai nepilnīgi dati.

 

7. Garantija

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu prasībām. Uzņēmuma precēm netiek paredzēta bezmaksas pēcpārdošanas garantijas apkalpošana.

8. Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma pilnas apmaksas saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

 

9. Par preces piegādes neiespējamību.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu preces neesamības pēc, ja Pircēja pasūtītā prece nav pieejama pie preces piegādātājiem, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var aizvietot pasūtīto preci Pircējam ar ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, vai Pircējam tiek atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja viņš tādu ir veicis.

 

10. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma un atgriezt Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci 14 darba dienu laikā.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (higiēnas priekšmeti, skūšanās piederumi u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

Pircējs ir atvēris vai bojājis iepakojumu;

Ja tika iegādātas akcijas preces, preces ar defektu vai tester preces.

 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā un nedrīkst būt sabojāts iepakojums un marķējums. Atgriežamajai precei ir jābūt bez jebkāda veida plankumiem, skrāpējumiem un blakus smakām.

Atgādinam, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

 

11. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

 

Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un 14 dienu laikā atgriež preci, tad Pircējs aizpilda atteikuma veidlapu un sedz visus ar piegādi, pasūtījuma apstrādi saistītos izdevumus, kā arī kredītiestāžu komisijas. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta atbilstoši konstatētā brāķa gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz Uzņēmums. Brāķa gadījumā jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem. Prece jāsūta atpakaļ ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstītu sīkpaku. Ja preces tiek atgrieztas neatbilstošas kvalitātes vai brāķa dēļ, kam ir jābūt norādītam atteikuma veidlapā, tad Uzņēmums nosūta preces ražotājam un tikai uz neatkarīgas ekspertīzes rezultāta pieņem lēmumu par naudas atmaksāšanu Pircējam. Ja ražotājs apliecina atteikuma veidlapā minētos atgriešanas iemeslus, tad Uzņēmums atlīdzina Pircējam visus ar to saistītus izdevumus. Gadījumā, ja atteikuma veidlapā minētiem atgriešanas iemesliem nebūs pamata, ko apliecinās ražotājs, tad no Pircēja iemaksātās naudas tiek ieturēti visi ar to saistītie izdevumi. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Pircējam jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiem, Pārdevējs iesaka preci nosūtot atpakaļ arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemas Pircējs.

 

Iegādes dokumentos (čeks, pavadzīme u.c.) aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā iegādes dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem un preces atgriešana nebūs iespējama.

 

Naudas atgriešanas gadījumā nauda tiek atmaksāta uz maksātāja kontu. Ja Pircējs ir iegādājies preces ar defektiem, tester preces vai akcijas preces, tad šajā gadījumā atteikuma tiesības un naudas atmaksāšana netiek nodrošinātas.

 

12. Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums, vai ziņas pieprasa kompetentas iestādes, kurām ir tādas tiesības.

 

13. Citi noteikumi

Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Cenā nav iekļauta maksa par pasūtījuma apstrādi un par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces piegādes veida, svara un apjoma.

Elektroniski noslēgtos līgumus Pircējiem vēlāk nav iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā pirkuma līguma kopijas.

Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

 

Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā. Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti. Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00 un sestdienās no plkst. 12:00 līdz 16:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Datu aizsardzības regula.

 

14. Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: SIA Parfum store

Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 43 k-1-10, Rīga, LV-1011, Latvija

Reģistrācijas numurs: 40103985940

Interneta veikala www.parfum24.lv bankas konts: LT663500010003843052

Bankas kods: EVIULT21XXX

Banka: UAB Paysera