UZMANĪBU!!!

Veicot pasūtījumu www.parfum24.lv internet veikalā, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar “Distances līgumu” un Jūs piekrītat šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esat noslēdzis ar SIA "Esprit Butik" līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

 

Distances līgums

 

Šis līgums tiek slēgts starp SIA "Esprit Butik" (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. 40203158034, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 43 k-1-10, Rīga, LV-1011, Latvija,

 

un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.

 

1.      Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

 

2.      Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību vai īsziņu uz telefonu. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

 

3.      Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās vai ar reģistrēšanos.

 

Lai veiktu pasūtījumu:

  1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež poga "Grozā”;
  2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz melnā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz melnā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;
  3. lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga "Noformēt pasūtījumu" kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "PALDIES! JŪSU PASŪTĪJUMS IR PIEŅEMTS. PASŪTĪJUMA NR.:*****. Uz norādīto e-pastu automātiski tika nosūtīts apstiprinājums. Lūdzam nepārskaitīt naudu, pirms operātors ar Jums ir sazinājies!”
  4. Pēc pasūtījuma sastādīšanas, automātiski Pircējs saņem rēķinu uz e-pastu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums. Pēc pasūtījuma saņemšanas trīs dienu laikā, izņemot brīvdienas un svētku dienas, Pircējs saņems sava pasūtījuma apstiprinājumu telefoniski vai pa e-pastu. Gadījumā, ja nav saņemts pasūtījuma apstiprinājums – tas nozīmē, ka Pircējs nav līdz galam veicis pasūtījumu, sekojoši Uzņēmums nav saņēmis Pircēja pasūtījumu.

Pasūtījumus iespējams veikt:

 

Veicot pasūtījumu pa tālruni jānorāda:

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:30, un sestdienās no plkst. 12:00 līdz 15:30. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas ar Pircēju sazināsies Uzņēmuma pārstāvis, lai precizētu informāciju un apstiprinātu pasūtījumu.

Uzņēmums patur tiesības nepieņemt apstrādē pasūtījumus no personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, kā arī no personām, kas pirms tam tīši radījuši zaudējumus internetveikalam parfum24.lv vai arī neievēro Uzņēmuma iekšējos noteikumus, distances līguma nosacījumus un/vai morāles un ētikas principus.

 

4.      Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties ar priekšapmaksas rēķinu, apmaksājot to caur internetbanku vai bankas filiālē. Pasūtījuma piegādes veidi, izmaksas un apmaksa ir tādas, kā norādītas sadaļās “Apmaksa” un “Piegāde” uz pasūtījuma veikšanas brīdi, līdz pilnai saistību izpildei. Iespējams arī norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā (Uzņēmuma noliktavā).

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā tikai tad, kad ar Pircēju ir sazinājies kāds no Uzņēmuma darbiniekiem. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā pilnā apmērā, ieskaitot arī piegādes izdevumus.

Veicot maksājumu, ailē ”Piezīmes” vai “Maksājuma mērķis” jānorāda pasūtījuma ID numurs.

Pasūtījumam ir jābūt apmaksātam tikai no Pircēja bankas norēķinu konta. Gadījumā, ja Pircējam nav norēķinu konta bankā, un maksātājs būs cita fiziska/juridiska persona, tad pasūtījums interneta mājas lapā ir jāveic uz maksātāja rekvizītiem. Šajā gadījumā prece tiks izsniegta maksātājam.

Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu. Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmuma darbinieks paziņoja Pircējam ka pasūtījums ir sagatavots saņemšanai, pretējā gadījumā pasūtījums tiek atcelts.

Visiem pasūtījumiem, kuru preču vērtība ir līdz 15,00Eur, tiek piemērota apkalpošanas maksa 3,00Eur. Apkalpošanas maksa netiks piemērota, ja Jūsu izvēlēto preču kopējā summa sasniedz 15,00Eur.

 

5.      Piegādes noteikumi

Pasūtījums tiks piegādāts saskaņā ar pasūtījumā norādīto informāciju. Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preču piegādes veida un piegādes adreses (ja prece tiek piegādāta ar kurjeru). Pasūtījuma piegāde tiek veikta tikai tad, kad veikta preces priekšapmaksa vai par preci ir iespējams norēķināties skaidrā naudā, ja prece tiek piegādāta ar kurjeru Rīgas robežās. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsagatavo precīza nauda, jo kurjeram nav iespējas izdot naudas atlikumu.

 

Preces iespējams saņemt Uzņēmuma noliktavā Rīgā, Bruņinieku ielā 43 k-1 darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00, un sestdienās no plkst. 12:00 līdz 16:00. Preču saņemšana Uzņēmuma veikalā ir bez piegādes maksas.

 

Preču piegāde iespējama 2 (divu) darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas uzņēmuma kontā. Par precīzākiem termiņiem Pircēju informēs Uzņēmuma pārstāvis.

 

Preču piegāde tiek veikta, sadarbojoties ar VAS “Latvijas Pasts”, SIA “Omniva”, SIA “DPD”, “Pasta Stacija”, “Post24” u.c. kurjerdienestiem.

Precu piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā.

 

Preču piegāde ar kurjeru Rīgas pilsētas robežās tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses. Pircējam jānodrošina preces izkraušana un pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties - šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta.

 

Gadījumā, kas Pircējam uz pasūtījumu tiek piegādātas preces un ar Pircēju nav iespējams sazināties telefoniski un/vai ar e-pasta starpniecību, vai arī Pircējs atsakās pieņemt pasūtījumu, kas bija Pircējam piegādāts uz pasūtījumu, tad šīs preces tiek glabātas Uzņēmuma noliktavā 3 dienas, kur šīs preces ir iespējams saņemt. Pēc 3 dienām, ja prece netiek izņemta, tad pasūtījums tiek anulēts un Pircējam tiek atmaksāta nauda (ja ir bijusi priekšapmaksa par preci), ieturot izdevumus par piegādi un 3,00Eur par pasūtījuma apstrādi un apkalpošanu, sastādot attiecīgo aktu.

 

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

 

6.      Garantija

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām. Uzņēmuma precēm netiek paredzēta bezmaksas pēcpārdošanas garantijas apkalpošana.

 

7.      Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

 

8.      Par preces piegādes neiespējamību

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, vai Pircējam tiek atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja viņš tādu ir veicis.

9.      Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma un atgriezt Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

 

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā un nedrīkst būt sabojāts iepakojums un marķējums. Atgriežamajai precei ir jābūt bez jebkāda veida plankumiem.

Atgādinam, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

10.  Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

 

Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un 14 dienu laikā atgriež preci, tad Pircējs aizpilda atteikuma veidlapu un sedz visus ar piegādi saistītos izdevumus. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta brāķa gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz Uzņēmums. Brāķa gadījumā jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem. Prece jāsūta atpakaļ ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstītu sīkpaku. Ja preces tiek atgrieztas neatbilstošas kvalitātes vai brāķa dēļ, kam ir jābūt norādītam atteikuma veidlapā, tad Uzņēmums nosūta preces ražotājam un tikai neatkarīgas ekspertīzes rezultātā pieņem lēmumu par naudas atmaksāšanu Pircējam. Ja ražotājs apliecina atteikuma veidlapā minētos atgriešanas iemeslus, tad Uzņēmums atlīdzina Pircējam visus ar to saistītus izdevumus. Gadījumā, ja atteikuma veidlapā minētiem atgriešanas iemesliem nebūs pamata, ko apliecinās ražotājs, tad no Pircēja iemaksātās naudas tiek ieturēti visi ar to saistītie izdevumi.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

 

Iegādes dokumentos (čeks, pavadzīme u.c.) aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā iegādes dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem un preces atgriešana nebūs iespējama.

Naudas atgriešanas gadījumā nauda tiek atmaksāta uz maksātāja kontu. Ja Pircējs ir iegādājies preces ar defektiem vai tester preces, tad šajā gadījumā atteikuma tiesības un naudas atmaksāšana netiek nodrošinātas.

11.  Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.

12.  Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Cenā nav iekļauta maksa par pasūtījuma apstrādi un par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces piegādes veida. 

Elektroniski noslēgtos līgumus Pircējiem vēlāk nav iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā pirkuma līguma kopijas.

Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

 

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00 un sestdienās no plkst. 12:00 līdz 16:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

 

Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

·         Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

 

13.  Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: SIA "Esprit Butik"

Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 43 k-1-10, Rīga, LV-1011, Latvija

Reģistrācijas numurs: 40203158034

Interneta veikala Parfum24.lv bankas konts: LV59HABA0551037609541

Bankas kods: HABALV22

Banka: Swedbank AS